Vårt Företag

Aliant Finland är en modern advokatbyrå inom affärsjuridik. Vi fungerar som Finlands byrå inom den internationella Aliant advokatbyråkedjan. Aliant är verksam i 15 europeiska länder, Nord- och Sydamerika, Asien, Afrika samt Mellanöstern. Huvudkontoret är beläget i Los Angeles, Kalifornien.

Vi betjänar såväl inhemska som utländska små, mellanstora och stora företag. Vårt mål är att erbjuda individuell och högklassig expertis inom juridikens olika delområden. Vi betjänar våra inhemska kunder i både inhemska och internationella ärenden samt våra utländska kunder i ärenden gällande affärsverksamhet och investeringar i Finland. Vår service är alltid enligt kundens behov. Vår styrka är en gedigen internationell erfarenhet, Aliants kapacitet även utanför Finland, våra omfattande samarbetsrelationer på alla kontinenter samt en snabb och flexibel service.

Aliant Finland grundades i november 2017, då advokatbyrån Kauttu & Co anslöt sig till Aliant. Vår byrå är belägen i Aviapolis, bredvid flygplatsen. Det dynamiska Aviapolis är det snabbast expanderande företagsområdet inom huvudstadsregionen. Tack vare vårt läge är vi lätt tillgängliga för kunder som rör sig såväl med flyg som tåg och bil. Detta garanterar den bästa möjliga tillgängligheten från hela Finland och utomlands.

Från vår blogg

Corporate Law

Redistributing Share Capital

Posted on

Considerations for family-owned enterprises. Finnish section of the publication by Tuomo Kauttu, Partner, Aliant Finland. According to the World Bank, there are more than 160 million privately-owned small and medium-sized enterprises in the world employing more than 500 million people. Many of these businesses are family-owned, with tightly held shareholdings. They are very often well-established […]

Legislation

KV-verosuunnittelu. Hallituksen esitys 31.10.2019

Posted on

By Leo Pietikäinen, Associate, Aliant Finland. Rajat ylittävien verosuunnittelujärjestelyjen raportointivelvollisuutta koskevan direktiivin (EU) 2018/822 (DAC 6) hallituksen esitys on annettu 31.10.2019 eduskunnan käsiteltäväksi Veronkierto ei ole enää nykypäivän globaalissa markkinataloudessa pelkästään kansallinen ilmiö, vaan osa laajaa rajojen yli ulottuvaa toimintaa, johon eri maiden viranomaisilla sekä kansainvälisillä järjestöillä on runsaasti intressejä puuttua. Verosuunnittelu, eli erilaisten lainsäädännöllisten […]

We aspire to provide you not only the best legal results,

but also the most favorable business outcome.

Social Media

Om Oss

“ Aliant Finland (tidigare Kauttu & Co) har redan under 15 år hjälpt Meira Oy med företagsköp, avtalsärenden samt  frågor kring aktiebolagslagen. De har skött vårt bolags och också Massimo Zanetti Groups ärenden på hög yrkesmässig nivå.” Raimo Sinisalo, VD, Meira Oy.

Aliant Finland är en advokatbyrå specialiserad i affärsjuridik. Vi har kompetens inom alla affärsjuridikens delområden och vår målsättning är att erbjuda individuell och högklassig expertisservice inom vårt kompetensområde. Vi handhar företags avtalsärenden och exportprojekt inom industrin. Vi betjänar våra kunder i företagsköp, aktietransaktioner, fusioner och övriga företagsarrangemang. Vi ger expertishjälp i frågor som gäller aktiebolagslagen, relationer till investerare i aktiebolag, finansiering samt utdelning.

Vi bistår med att skydda och kommersialisera teknologi samt i frågor som gäller varumärken, formskydd samt upphovsrätt. Vi hjälper till i frågor som berör fastighetsköp samt rättsliga frågor kring utvecklande av fastigheter och byggprojekt. Vi företräder även företag i rättstvister i allmänna domstolar och skiljeförfarande.

Aliant är en starkt växande multinationell advokatbyrå, som för tillfället har verksamhet i Förenta Staterna, Kina, Argentina, Brasilien, Spanien, Italien, Frankrike, Nederländerna, Polen, Ungern, Nigeria, Lebanon, Israel, Finland och på Cypern. Vi på Aliant Finland har direkta samarbetskontakter även med advokatbyråer i Storbritannien, Kanada och Asien samt områden i Europa och Förenta Staterna, där Aliant inte har en egen byrå. Därutöver är vi medlem av IR Global (professional advisory services). IR Global–byråer finns i över hundra länder och inom IR finns kompetens inom mer än 70 expertisområden.

Våra advokater i Finland har arbetserfarenhet och rättsliga påbyggnadsexamina från Förenta Staterna och Storbritannien. Även våra yngre jurister har studerat förutom i Finland också utomlands.

Utmärkelser

Följande utmärkelser har tilldelats advokatbyrå Kauttu & Co Ab. Kauttu & Co har anslutit sig till Aliant i november 2017 och fungerar numera som Aliants Finlands byrå.

Commercial Law Firm of the year 2016 for a 3rd consecutive year – Finland, tilldelat av ACQ Law Awards.

Corporate Law Firm of the year 2015 – Finland, tilldelat av Acquisition International M&A Award

The International Trade Legal Practice Firm of the year 2013 — Finland, tilldelat av Acquisition International Magazine

Våra Advokater och Personal

Image
TUOMO KAUTTU
PARTNER
Image
PEKKA VALO
SENIOR COUNSEL
Image
LEO PIETIKÄINEN
ASSOCIATE
Image
NINA AURA
JUNIOR ASSOCIATE
Image
SOFI TUOMOLIN
ASSISTANT & ACCOUNTING
Image
CARINA KAUTTU
ASSISTANT

Referenskunder

Helsingfors Byrån

Aliant Asianajotoimisto Oy

World Trade Center Helsinki Airport
Aviapolis FI-01530
Lentäjäntie 3, Vantaa
Finland

Tel. +358 9 3157 4100

Email. finland (at) aliantlaw.fi

Fax. +358 9 3157 4110
FO-nummer 2943228-8

Hemort: Helsinki