Vårt Företag

Aliant är en internationell advokatbyrå, som fungerar i 16 länder. Huvudkontoret är beläget i Los Angeles, Kalifornien. Aliant Finland är Aliants byrå i Finland. Vi hjälper finländska företag i såväl inhemska som internationella ärenden samt utländska företag i frågor gällande företagsverksamhet och investeringar i Finland. Vi erbjuder individuell, högklassig och flexibel service, alltid utgående från kundens behov.

Vi hjälper i frågor om företags avtalsärenden och exportprojekt. Vi erbjuder hjälp med företagsköp, aktieköp, fusioner och andra företagsanordningar. Vi ger vår expertishjälp i frågor som berörs av aktiebolagslagen, aktiebolagens goda förvaltningssed samt företagets investerarrelationer och arbetsrelationer. Vi hjälper i frågor gällande skydd och kommersialisering inom teknologin samt frågor gällande varumärken, formgivningsskydd och upphovsrätt. Vi hjälper också med rättsliga frågor gällande fastighetsköp, utvecklande av fastigheter och byggprojekt. Vi företräder även företag i rättstvister i allmänna domstolar och skiljeförfarande.

Vi betjänar företag i alla storlekar och inom alla olika brancher. Våra kunder är såväl små som mellanstora företag men också internationella företag, i alla olika skeden av livscykeln. Till våra kunder hör också startup och tillväxtföretag, familjeföretag, privatägda företag samt offentligt noterade bolag. Våra kunder finns inom industri- och serviceverksamhets sektorns olika områden som bl.a. teknologi-, maskinverkstads-, produktions-, hälso-, energi-, flyg-, återförsäljnings-, bygg- och fastighetsverksamhet.

Vår byrå är belägen på en känd adress i Aviapolis, i World Trade Center-huset alldeles intill flygplatsen. Det dynamiska Aviapolis är det snabbast expanderande företagsområdet inom huvudstadsregionen. Tack vare vårt läge är vi lätt tillgängliga för kunder som rör sig såväl med flyg som tåg och bil. Detta garanterar den bästa möjliga tillgängligheten för alla från hela Finland och utomlands ifrån. 

Från vår blogg

Corporate Law

Contract Law and CSR

Posted on

By Kaisla Yli-Juuti, Aliant Finland. The use of private contract law in international supply chains has become more common as the number of corporations working across borders has increased. Incorporating Corporate Social Responsibility (CSR) and sustainability obligations into supply chain contracts is one way of making them legally binding and enforceable, thereby motivating suppliers to […]

We aspire to provide you not only the best legal results,

but also the most favorable business outcome.

Social Media

Om Oss

“ Aliant Finland (tidigare Kauttu & Co) har redan under 15 år hjälpt Meira Oy med företagsköp, avtalsärenden samt  frågor kring aktiebolagslagen. De har skött vårt bolags och också Massimo Zanetti Groups ärenden på hög yrkesmässig nivå.” Raimo Sinisalo, VD, Meira Oy

Stark expertis och en bred erfarenhet

Tillsammans med över 200 jurister erbjuder vi med full Aliant kapacitet service, såväl i Finland som i 16 andra länder. Aliants advokater är internationellt orienterde, skickliga och erfarna jurister. De kan bistå kunderna och erbjuda de bästa juridiska råden för varje situation. Vår expertis och erfarenhet är på samma nivå som många av världens bästa och största advokatbyråer. Vi kan hjälpa med de mest komplexa internationella juridiska frågorna.

Kunden är viktigare än arvodet

Stora internationella advokatbyråer låter ofta oerfarna junior jurister sköta kundernas rättsliga ärenden, för att på så sätt maximera arvodet. Aliant gör annorlunda. Hos oss sköts ärendet av den jurist, som emottagit uppdraget. Hos oss deltar junior juristen i uppdraget så pass mycket att kunden sparar i kostnaderna men dock inte så mycket att  slutresultatet skulle lida av det. Alla kunder är lika viktiga. Vi erbjuder individuell, högklassig och flexibel service, alltid utgående från kundens behov.
Vi är den internationella advokatbyrån, där kunden är viktigare än arvodet.

Inte endast de bästa resultatet juridiskt sett, utan också det bästa möjliga slutresultatet för affärsverksamheten

Vi jobbar i tätt samarbete med kunden. Tillsammans lägger vi upp en strategisk plan, i enlighet med kundens riktlinjer och anvisningar, som vi sedan följer. Så försöker vi nå det bästa möjliga resultatet juridiskt sett, och på kundens villkor.

I exportprojekt är vi med hela vägen, allt från planeringsskedet och struktureringen hela vägen fram till slutredovisningen.

Vi hjälper också i avtalsfrågor, både vad gäller gällande avtal och att göra nya avtal. Detta kan betyda allt från förhandlingsstrategierna och tekniken till typen av avtal samt förberedning och skrivandet av det. Vi hjälper också till i arbetsskedena efter undertecknandet av avtalet.

Inom företagsköp är vi med genom hela processen. Vi kommer med redan i ett tidigt skede av förberedelserna och är med i förverkligande av köpet och ända till det slutliga integrationsskedet.

Vi hjälper i frågor om finansiering för startup- och tillväxtföretag samt exportprojekt. Läs mera: Business Finlandin Expert Search -profiilistamme

Bekanta dig med Aliant global jurister här: attorneys here.

 

Pekka Valo meets Björn Wahlroos, the chairman of the Board in Sampo Group, Nordea and UPM-Kymmene.

Pekka Valo, advokat vid Aliant Finland samt Björn Wahlroos, styrelseordförande för Sampo-koncern och UPM

Våra Advokater och Personal

Image
TUOMO KAUTTU
PARTNER
Image
PEKKA VALO
SENIOR COUNSEL
Image
NINA AURA
JUNIOR ASSOCIATE
Image
SOFI TUOMOLIN
ASSISTANT & ACCOUNTING
Image
CARINA KAUTTU
ASSISTANT
Image
HENRIINA URA
TRAINEE
Image
MAX VIKMAN
TRAINEE

Referenskunder

Helsingfors Byrån

Aliant Asianajotoimisto Oy

World Trade Center Helsinki Airport
Aviapolis FI-01530
Lentäjäntie 3, Vantaa
Finland

Tel. +358 9 3157 4100

Email. finland (at) aliantlaw.fi

Fax. +358 9 3157 4110
FO-nummer 2943228-8

Hemort: Helsinki