Vårt Företag

Aliant Finland är en advokatbyrå specialiserad i affärsjuridik, och Aliants byrå i Finland. Aliant är en internationell advokatbyrå, som fungerar i 17 länder. Huvudkontoret är beläget i Los Angeles, Kalifornien. Vi hjälper finländska företag i såväl inhemska som internationella ärenden samt utländska företag i frågor gällande företagsverksamhet och investeringar i Finland. Vi erbjuder individuell, högklassig och flexibel service, alltid utgående från kundens behov.

Vi hjälper i frågor om företags avtalsärenden och exportprojekt. Vi erbjuder hjälp med köp av affärsverksamheter, aktieköp, fusioner och andra företagsarrangemang. Vi ger vår expertishjälp i frågor som berörs av aktiebolagslagen, aktiebolagens goda förvaltningssed samt företagets investerarrelationer och arbetsrelationer. Vi hjälper i frågor gällande skydd och kommersialisering inom teknologin samt frågor gällande varumärken, formgivningsskydd och upphovsrätt. Vi hjälper också med rättsliga frågor gällande fastighetsköp, utvecklande av fastigheter och byggprojekt. Vi företräder även företag i rättstvister i allmänna domstolar och skiljeförfarande.

Vår byrå är belägen på en känd adress i Aviapolis, i World Trade Center-huset alldeles intill flygplatsen. Det dynamiska Aviapolis är det snabbast expanderande företagsområdet inom huvudstadsregionen. Tack vare vårt läge är vi lätt tillgängliga för kunder som rör sig såväl med flyg som tåg och bil. Detta garanterar den bästa möjliga tillgängligheten för alla från hela Finland och utomlands ifrån. 

Från vår blogg

IPR

Copyright Harmonisation and DSM Directive Implementation in Finland – What Will Really Change?

Posted on

By Tuulia Heiskanen, Junior Associate, Aliant Finland. The implementation process of the Digital Single Market (DSM) Directive has started in Finland with the Ministry of Education and Culture’s government proposal draft for revision of the Finnish Copyright Act and Act on Electric Communications. The draft proposes new legislation revisions in the Finnish Copyright Act related to […]

IPR

Copyright Harmonisation and DSM Directive Implementation

Posted on

The implementation process of the Digital Single Market (DSM) Directive has started in Finland with the Ministry of Education and Culture’s government proposal draft for revision of the Finnish Copyright Act and Act on Electric Communications. The Ministry has asked for opinions, which are due 31th of October. The DSM Directive is said to be […]

We aspire to provide you not only the best legal results,

but also the most favorable business outcome.

Social Media

Om Oss

“ Aliant Finland (tidigare Kauttu & Co) har redan under 15 år hjälpt Meira Oy med företagsköp, avtalsärenden samt  frågor kring aktiebolagslagen. De har skött vårt bolags och också Massimo Zanetti Beverage Groups ärenden på hög yrkesmässig nivå.” Raimo Sinisalo, VD, Meira Oy

Vi erbjuder individuell, högklassig och flexibel service, alltid utgående från kundens behov. Vi betjänar företag i alla storlekar och inom alla olika brancher. Våra kunder är såväl små som mellanstora företag men också stora internationella företag, i alla olika skeden av livscykeln. Till våra kunder hör startup och tillväxtföretag, familjeföretag, privatägda företag samt offentligt noterade bolag. Våra kunder finns inom industri- och serviceverkhamhets sektorns olika områden som bl.a. teknologi-, maskinverkstads-, produktions-, hälsö-, cleantech-, energi-, flyg-, återförsaljings-, bygg- och fastighetsverksamhet.

I internationella ärenden betjänar vi med full Aliant kapacitet i Finland och utomlands i 17 länder med hjälp av över 300 jurister inom 30 expertområden. Vår internationella service kompletteras av IR Global gruppen, dit Aliant Finland hör. IR Global byråer finns i över 150 länder och representerar över 70 expertområden.

Inte endast de bästa resultatet juridiskt sett, utan också det bästa möjliga slutresultatet för affärsverksamheten

Vi jobbar i tätt samarbete med kunden. Tillsammans lägger vi upp en strategisk plan, i enlighet med kundens riktlinjer och anvisningar, som vi sedan följer. Så försöker vi nå det bästa möjliga resultatet juridiskt sett, och på kundens villkor.

I exportprojekt är vi med hela vägen, allt från planeringsskedet och struktureringen hela vägen fram till slutredovisningen.

Vi hjälper också i avtalsfrågor, både vad gäller gällande avtal och att göra nya avtal. Detta kan betyda allt från förhandlingsstrategierna och tekniken till typen av avtal samt förberedning och skrivandet av det. Vi hjälper också till i arbetsskedena efter undertecknandet av avtalet.

Inom företagsköp är vi med genom hela processen. Vi kommer med redan i ett tidigt skede av förberedelserna och är med i förverkligande av köpet och ända till det slutliga integrationsskedet.

Vi hjälper i frågor om finansiering för startup- och tillväxtföretag samt exportprojekt. Läs mera: Business Finlandin Expert Search -profiilistamme

 

 

Våra Advokater och Personal

Image
TUOMO KAUTTU
PARTNER
Image
PEKKA VALO
SENIOR COUNSEL
Image
TUULIA HEISKANEN
JUNIOR ASSOCIATE
Image
SOFI TUOMOLIN
MARKETING & ACCOUNTING
Image
CARINA KAUTTU
ASSISTANT
Image
MIU NATREECHON
TRAINEE

Referenskunder

Helsingfors Byrån

Aliant Asianajotoimisto Oy

World Trade Center Helsinki Airport
Aviapolis FI-01530
Lentäjäntie 3, Vantaa
Finland

Tel. +358 9 3157 4100

Email. finland (at) aliantlaw.fi

Fax. +358 9 3157 4110
FO-nummer 2943228-8

Hemort: Helsinki