Vårt Företag

Aliant Finland är en modern advokatbyrå med specialisering inom affärsjuridik, och Aliants byrå i Finland. Aliant är en internationell advokatbyrå, som finns i 20+ länder. Huvudkontoret är i Los Angeles, Kalifornien. Vi hjälper finländska företag i såväl inhemska som internationella ärenden samt utländska företag i frågor gällande företagsverksamhet och investeringar i Finland.

Våra kunder är främst multi-internationella stora företag, men vi hjälper också medelstora och mindre företag i alla olika skeden av livscykeln. Vi har många olika slags kunder när det kommer till struktur och ägarförhållande. Vi har offentligt noterade bolag, privatägda bolag, familjeföretag, tillväxtföretag och start-up företag.

Vår byrå är belägen på den välkända adressen Aviapolis, i Avia Pilot-huset (tidigare World Trade Center), intill flygplatsen. Det dynamiska Aviapolis är det kraftigast växande företagsområdet inom huvudstadsregionen. Inrikes kommer man lätt till oss med flyg, tåg och bil och också från utlandet.

 

Från vår blogg

Social Media

Om Oss

"Individual service is at the heart of providing effective legal consultation"

Vi erbjuder individuell, högklassig och flexibel service enligt kundens behov. I tätt samarbete med kunden planerar vi en strategi för att uppnå målet med uppdraget. Vi kommer skriftligt överens om uppdragets villkor och följer kundens riktlinjer. Vi strävar efter att med det bästa juridiska resultatet, kunna uppfylla kundens affärsverksamhets ändamål.

Över 20 års erfarenhet

Vi på Aliant Finland har över 20 års erfarenhet av företagsavtal, exportjuridik, bolagsrätt och företagsomstruktureringar. Vi hjälper våra kunder i ärenden inom företagsköp, aktiehandel, fusioner och andra företagsomstruktureringar. Vi erbjuder specialistrådgivning inom aktiebolagslagen, aktiebolagens goda förvaltningssed samt företagsrelationer till investerare och inom arbetsförhållandens juridiska frågor.

Vi hjälper med skyddandet och kommersialiseringen av teknologi och innovationer samt frågor gällande varumärken, formgivningsskydd och upphovsrätt. Vi hjälper företag och investerare med juridiska frågor inom fastighetsköp, utveckling av fastigheter och byggprojekt. I rättstvister representerar vi våra kunder i domstols- och skiljeförfaranden.

Internationella tjänster

Vi erbjuder internationella tjänster med full Aliant kapacitet i Finland och utomlands i 20+ länder. Våra internationella tjänster kompletteras av IR Global, där Aliant Finland är med. IR Global finns i över 100 länder.

Aliant advokater (Attorney at Law) i 20+ länder:  Attorneys

Referenskunder

Helsingfors Byrån

AVIA PILOT BUILDING (tidigare WTC ) HELSINKI AIRPORT
AVIAPOLIS FI-01530
LENTÄJÄNTIE 3, VANTAA, FINLAND

Main:                    +358 9 3157 4100

Tuomo Kauttu:  +358 9 3157 4101

Pekka Valo :        +358 9 3157 4102

Associates:          +358 9 3157 4104

                               +358 9 3157 4105   

                               +358 9 3157 4106

Office Staff:        +358 9 3157 4103

                               +358 9 3157 4107

                               +358 9 3157 4108

Trainee:                +358 9 3157 4109

Fax:                        +358 9 3157 4110

FINLAND@ALIANTLAW.FI

HEMORT: HELSINKI

HUVUDKONTORET 
16000 VENTURA BLVD.
SUITE 1000
LOS ANGELES, CA 91436
USA

+1 818 933 3838
INFO@ALIANTLAW.COM