Vårt Företag

Aliant Finland är en modern advokatbyrå inom affärsjuridik. Vi fungerar som Finlands byrå inom den internationella Aliant advokatbyråkedjan. Aliant är verksam i 15 europeiska länder, Nord- och Sydamerika, Asien, Afrika samt Mellanöstern. Huvudkontoret är beläget i Los Angeles, Kalifornien.

Vi betjänar såväl inhemska som utländska små, mellanstora och stora företag. Vårt mål är att erbjuda individuell och högklassig expertis inom juridikens olika delområden. Vi betjänar våra inhemska kunder i både inhemska och internationella ärenden samt våra utländska kunder i ärenden gällande affärsverksamhet och investeringar i Finland. Vår service är alltid enligt kundens behov. Vår styrka är en gedigen internationell erfarenhet, Aliants kapacitet även utanför Finland, våra omfattande samarbetsrelationer på alla kontinenter samt en snabb och flexibel service.

Aliant Finland grundades i november 2017, då advokatbyrån Kauttu & Co anslöt sig till Aliant. Vår byrå är belägen i Aviapolis, bredvid flygplatsen. Det dynamiska Aviapolis är det snabbast expanderande företagsområdet inom huvudstadsregionen. Tack vare vårt läge är vi lätt tillgängliga för kunder som rör sig såväl med flyg som tåg och bil. Detta garanterar den bästa möjliga tillgängligheten från hela Finland och utomlands.

Från vår blogg

Corporate Law

Acquiring a Nordic Business

Posted on

By Tuomo Kauttu, Partner, Aliant Finland
From a global point of view, Europe seems to be a puzzle whose pieces are difficult to put together and which are constantly changing, sometimes disappearing altogether. This view applies not only to business executives who think in terms of markets but to lawyers as well who are supposed to think in terms of jurisdictions. In the Nordic region, there are countries that are members of the European Union (“EU”) and countries that are non-EU members. Among the Nordic EU member states, Finland is the only country that is also a member of the European Economic Monetary Union (EMU), while Sweden and Denmark are non-euro EU members, and Norway and Iceland are neither EU nor EMU members. […]

Legislation

Recent changes to Finnish legislation due to COVID-19

Posted on

By Nina Aura, Junior Associate, Aliant Finland
On March 16, 2020, Finland declared a nationwide state of emergency due to the COVID-19 outbreak. As a result of this, the Finnish government submitted a decree implementing the Emergency Powers Act. The two commissioning decrees for the Act were given on March 17 and 19, respectively. Last time the Emergency Power Act was in use during wartime. Therefore the use of the Emergency Power Act is very exceptional and it demonstrates the significant influence which COVID-19 has on society. The Act transfers the legislative power from the parliament to the government. Furthermore, also the legislative procedure is accelerated which enables swift amendments. […]

We aspire to provide you not only the best legal results,

but also the most favorable business outcome.

Social Media

Om Oss

“ Aliant Finland (tidigare Kauttu & Co) har redan under 15 år hjälpt Meira Oy med företagsköp, avtalsärenden samt  frågor kring aktiebolagslagen. De har skött vårt bolags och också Massimo Zanetti Groups ärenden på hög yrkesmässig nivå.” Raimo Sinisalo, VD, Meira Oy.

Aliant Finland är en advokatbyrå specialiserad i affärsjuridik. Vi har kompetens inom alla affärsjuridikens delområden och vår målsättning är att erbjuda individuell och högklassig expertisservice inom vårt kompetensområde. Vi handhar företags avtalsärenden och exportprojekt inom industrin. Vi betjänar våra kunder i företagsköp, aktietransaktioner, fusioner och övriga företagsarrangemang. Vi ger expertishjälp i frågor som gäller aktiebolagslagen, relationer till investerare i aktiebolag, finansiering samt utdelning.

Vi bistår med att skydda och kommersialisera teknologi samt i frågor som gäller varumärken, formskydd samt upphovsrätt. Vi hjälper till i frågor som berör fastighetsköp samt rättsliga frågor kring utvecklande av fastigheter och byggprojekt. Vi företräder även företag i rättstvister i allmänna domstolar och skiljeförfarande.

Aliant är en starkt växande multinationell advokatbyrå, som för tillfället har verksamhet i Förenta Staterna, Kina, Argentina, Brasilien, Spanien, Italien, Frankrike, Nederländerna, Polen, Ungern, Nigeria, Lebanon, Israel, Finland och på Cypern. Vi på Aliant Finland har direkta samarbetskontakter även med advokatbyråer i Storbritannien, Kanada och Asien samt områden i Europa och Förenta Staterna, där Aliant inte har en egen byrå. Därutöver är vi medlem av IR Global (professional advisory services). IR Global–byråer finns i över hundra länder och inom IR finns kompetens inom mer än 70 expertisområden.

Våra advokater i Finland har arbetserfarenhet och rättsliga påbyggnadsexamina från Förenta Staterna och Storbritannien. Även våra yngre jurister har studerat förutom i Finland också utomlands.

Våra Advokater och Personal

Image
TUOMO KAUTTU
PARTNER
Image
PEKKA VALO
SENIOR COUNSEL
Image
NINA AURA
JUNIOR ASSOCIATE
Image
SOFI TUOMOLIN
ASSISTANT & ACCOUNTING
Image
CARINA KAUTTU
ASSISTANT
Image
KAISLA YLI-JUUTI
TRAINEE

Referenskunder

Helsingfors Byrån

Aliant Asianajotoimisto Oy

World Trade Center Helsinki Airport
Aviapolis FI-01530
Lentäjäntie 3, Vantaa
Finland

Tel. +358 9 3157 4100

Email. finland (at) aliantlaw.fi

Fax. +358 9 3157 4110
FO-nummer 2943228-8

Hemort: Helsinki