SHAREHOLDER ACTIVISM: A DRIVER OR AN OBSTACLE?

Posted Posted in Corporate Law

By Jukka Mähönen, Professor dr. juris, University of Oslo – Faculty of Law; University of Helsinki – Faculty of Law. Shareholder activism: a driver or an obstacle to sustainable value creation? Shareholder activism has a controversial history. During the last decade, the discussion has concentrated on activist hedge funds, some seeing them as agents for […]

Beneficial Owners Registration

Posted Posted in Corporate Law, Legislation

By Pekka Valo, Senior Counsel, Aliant Finland. The European Union 5th Anti-Money Laundering Directive requires that EU member states should set up beneficial ownership registers for corporate and other legal entities by 10 January 2020 and for trusts and similar legal arrangements by 10 March 2020. I will now describe the implementation and requirements in […]

Contract Law and CSR

Posted Posted in Corporate Law, International Business

By Kaisla Yli-Juuti, Aliant Finland. The use of private contract law in international supply chains has become more common as the number of corporations working across borders has increased. Incorporating Corporate Social Responsibility (CSR) and sustainability obligations into supply chain contracts is one way of making them legally binding and enforceable, thereby motivating suppliers to […]

Acquiring a Nordic Business

Posted Posted in Corporate Law, International Business, Mergers and Acquisitions

By Tuomo Kauttu, Partner, Aliant Finland
From a global point of view, Europe seems to be a puzzle whose pieces are difficult to put together and which are constantly changing, sometimes disappearing altogether. This view applies not only to business executives who think in terms of markets but to lawyers as well who are supposed to think in terms of jurisdictions. In the Nordic region, there are countries that are members of the European Union (“EU”) and countries that are non-EU members. Among the Nordic EU member states, Finland is the only country that is also a member of the European Economic Monetary Union (EMU), while Sweden and Denmark are non-euro EU members, and Norway and Iceland are neither EU nor EMU members. […]

Redistributing Share Capital

Posted Posted in Corporate Law, Mergers and Acquisitions

Considerations for family-owned enterprises. Finnish section of the publication by Aliant Finland. According to the World Bank, there are more than 160 million privately-owned small and medium-sized enterprises in the world employing more than 500 million people. Many of these businesses are family-owned, with tightly held shareholdings. They are very often well-established companies where control […]

Osakeyhtiön tarkoitus. Financial Times, September 18, 2019

Posted Posted in Corporate Law

Financial Times julkaisi 18.9.2019 vetoamuksen, joka käsitteli kapitalismin kieroon kasvamista. Julkaisussaan Financial Times lausui myös voiton tavoittelusta ja sen lieveilmiöistä. Asiaa voidaan suppeammin arvioida vallitsevien osakeyhtölakien soveltamisen ja niiden tulkinnan näkökulmasta. Onko osakeyhtiön ainoa tarkoitus voiton tuottaminen osakkeenomistajille? Voidaanko tällaista ajatusta soveltaa siten, että yhtiön johdon on kaikessa toiminnassaan ajateltava ainoastaan osakkeenomistajien etua? Tarkoittaako  tämä […]

Redistributing Share Capital

Posted Posted in Corporate Law, English, Mergers and Acquisitions

Considerations for family-owned enterprises According to the World Bank, there are more than 160 million privately-owned small and medium-sized enterprises in the world employing more than 500 million people. Many of these businesses are family-owned, with tightly held shareholdings. They are very often well-established companies where control has been maintained by a small of group […]

Konsernin osakkeet yritysjärjestelyssä

Posted Posted in Corporate Law, Finnish, Mergers and Acquisitions

Kokemuksemme mukaan omien ja tytäryhtiöiden osakkeiden käyttö yritysjärjestelyissä näyttää viimeaikoina lisääntyneen. Tämän vuoksi on aiheellista huomata lain suomat mahdollisuudet ja toisaalta lain asettamat rajoitukset. Konsernimuotoisissa yrityksissä liiketoimintoja järjestetään toiminnan kehittyessä yleensä uudelleen tarkoituksenmukaisella tavalla. Osakeyhtiö voi haluta käyttää omia ja tytäryhtiöiden osakkeita yritysjärjestelyissä ja -kaupoissa monin eri tavoin, ei pelkästään tavanomaisella osakeannilla. Eräs tapa toteuttaa […]