Benefit Corporations: Italy and France pioneers in Europe

“Benefit Corporation” on uusi yhtiömuoto, jossa voittoa tavoittelevaan liiketoimintaan yhdistyy ympäristö- ja/tai yhteiskuntavastuu. Euroopassa Italia ja Ranska ovat edelläkävijöitä uusia yhtiömuotoja koskevien yhtiölakien säätämisessä. Jo aiemmin vastaavia yhtiömuotoja koskevia lakeja on säädetty mm. Yhdysvalloissa.

Benefit corporations represent a new business … Read the rest