Renovation of EU Patent System and Its Impact to Finnish Law

Posted Posted in Corporate Law, International Business, IPR, Legislation

By Tuulia Heiskanen, Junior Associate, Aliant Finland. On the 30th of August 2021, the Act on the Protocol on Privileges and Immunities of the Unified Patent Court was passed in Finland. The law is based on the EU process of renovating the European patent system and preparing for establishing the Unified Patent Court (UPC) for dealing […]

E-payments – the modern form of money transfers

Posted Posted in Corporate Law, General, Legislation

By Tuulia Heiskanen, Junior Associate, Aliant Finland. Electronic payments (e-payments) are used increasingly around the world and are especially convenient in purchasing things online. In Finland, services providing e-payment solutions are broadly available. To list a few, there is online banking, digital wallets, mobile payment services, electronic bank card payment services, contactless payment services, and […]

COVID-19 HYBRID STRATEGY

Posted Posted in General, Legislation, News

Finland will adopt a three-tier hybrid plan. Under this strategy, restrictions will be tightened tier by tier depending on the development of the pandemic. At tier 1, travel restrictions will be tightened. In fact, this means that non-residents’ arrival to Finland is restricted. Also, all measures for the community under so called “transmission phase” ruling […]

Beneficial Owners Registration

Posted Posted in Corporate Law, Legislation

By Pekka Valo, Senior Counsel, Aliant Finland. The European Union 5th Anti-Money Laundering Directive requires that EU member states should set up beneficial ownership registers for corporate and other legal entities by 10 January 2020 and for trusts and similar legal arrangements by 10 March 2020. I will now describe the implementation and requirements in […]

Recent changes to Finnish legislation due to COVID-19

Posted Posted in Legislation

On March 16, 2020, Finland declared a nationwide state of emergency due to the COVID-19 outbreak. As a result of this, the Finnish government submitted a decree implementing the Emergency Powers Act. The two commissioning decrees for the Act were given on March 17 and 19, respectively. Last time the Emergency Power Act was in use during wartime. Therefore the use of the Emergency Power Act is very exceptional and it demonstrates the significant influence which COVID-19 has on society. The Act transfers the legislative power from the parliament to the government. Furthermore, also the legislative procedure is accelerated which enables swift amendments. […]

Saksan perustuslakituomioistuimen päätös – Euroopan keskuspankki on ylittänyt toimivaltansa

Posted Posted in Court Decisions, Legislation, News

Euroopan unionin tuomioistuimen tiedote – vain Euroopan unionin tuomioistuin on asiassa toimivaltainen.

Saksan perustuslakituomioistuin toteaa 05.5.2020 antamassaan tuomiossa, että Euroopan keskuspankki on ylittänyt toimivaltuutensa velkapapereiden osto-ohjelmaan ja arvopaperiostoihin liittyen. Euroopan unionin tuomioistuin toteaa tiedotteessaan 08.05.2020, että […]

KV-verosuunnittelu. Hallituksen esitys 31.10.2019

Posted Posted in Legislation

Rajat ylittävien verosuunnittelujärjestelyjen raportointivelvollisuutta koskevan direktiivin (EU) 2018/822 (DAC 6) hallituksen esitys on annettu 31.10.2019 eduskunnan käsiteltäväksi Veronkierto ei ole enää nykypäivän globaalissa markkinataloudessa pelkästään kansallinen ilmiö, vaan osa laajaa rajojen yli ulottuvaa toimintaa, johon eri maiden viranomaisilla sekä kansainvälisillä järjestöillä on runsaasti intressejä puuttua. Verosuunnittelu, eli erilaisten lainsäädännöllisten ominaisuuksien hyödyntäminen verotaakan pienentämiseksi on itsessään […]

Brexit epävarmuus jatkuu

Posted Posted in International Business, Legislation

By Pekka Valo, Senior Counsel, Aliant Finland. Tällä hetkellä tilanne on sekava. Epävarmuus jatkuu siitä minkälainen Brexit tulee tai tuleeko sitä ollenkaan. Sopimuksettomasta eli kovasta Brexitistä seuraamukset olisivat osittain ennalta-arvaamattomat. Sekä EU että Iso-Britannia ja niiden hallinto tekevät jatkuvasti töitä paikatakseen sopimuksettoman tilanteen aukkoja. Esimerkiksi lentoliikenteen jatkuvuus on pyritty varmistamaan. Elämän ja varsinkin liike-elämän pitäisi […]