Acquiring a Nordic Business

By Tuomo Kauttu, Partner, Aliant Finland From a global point of view, Europe seems to be a puzzle whose pieces are difficult to put together and which are constantly changing, sometimes disappearing altogether. This view applies not only to business executives who think in terms of markets but to lawyers as well who are supposed to think in terms of jurisdictions. In the Nordic region, there are countries that are members of the European Union (“EU”) and countries that are non-EU members. Among the Nordic EU member states, Finland is the only country that is also a member of the European Economic Monetary Union (EMU), while Sweden and Denmark are non-euro EU members, and Norway and Iceland are neither EU nor EMU members. [...]

Osakeyhtiön tarkoitus. Financial Times, September 18, 2019

Financial Times julkaisi 18.9.2019 vetoamuksen, joka käsitteli kapitalismin kieroon kasvamista. Julkaisussaan Financial Times lausui myös voiton tavoittelusta ja sen lieveilmiöistä. Asiaa voidaan suppeammin arvioida vallitsevien osakeyhtölakien soveltamisen ja niiden tulkinnan näkökulmasta.

Onko osakeyhtiön ainoa tarkoitus voiton tuottaminen osakkeenomistajille? Voidaanko tällaista … Read the rest

Konsernin osakkeet yritysjärjestelyssä

Kokemuksemme mukaan omien ja tytäryhtiöiden osakkeiden käyttö yritysjärjestelyissä näyttää viimeaikoina lisääntyneen. Tämän vuoksi on aiheellista huomata lain suomat mahdollisuudet ja toisaalta lain asettamat rajoitukset.

Konsernimuotoisissa yrityksissä liiketoimintoja järjestetään toiminnan kehittyessä yleensä uudelleen tarkoituksenmukaisella tavalla. Osakeyhtiö voi haluta käyttää omia ja … Read the rest