Saksan perustuslakituomioistuimen päätös – Euroopan keskuspankki on ylittänyt toimivaltansa

Saksan perustuslakituomioistuin toteaa 05.05.2020 antamassaan tuomiossaan, että Euroopan keskuspankki on ylittänyt sille annetut toimivaltuudet. Taustalla on Euroopan keskuspankin vuonna 2015 käynnistämä velkapapereiden osto-ohjelma ja Euroopan keskuspankin tekemät arvopaperiostot.  Päätöksessään Saksan perustuslakituomioistuin katsoo, että Euroopan keskuspankin tekemät arvopaperiostot eivät ole olleet suhteellisia saavutettuun tavoitteeseen nähden ja näin ollen se on loukannut suhteellisuusperiaatetta.

Euroopan unionin tuomioistuin totesi joulukuussa 2018 Saksan pyytämässä ennakkoratkaisussa, että Euroopan keskuspankki on toiminut toimivaltansa puitteissa  aloittaessaan joukkolainojen osto-ohjelman, eikä se näin ollen ole rikkonut SEUT 123 pykälää, jonka mukaan Euroopan keskuspankki ei saa joukkolainoja ostamalla rahoittaa jäsenvaltioita suoraan.

Euroopan unionin tuomioistuin toteaa uusimmassa tiedotteessaan 8.5.2020, että oikeusjärjestyksen yhtenäisyyden ja oikeusvarmuusperiaatteen takaamiseksi ainoastaan Euroopan unionin tuomioistuin on toimivaltainen toteamaan, että unionin toimielimen toimi on unionin oikeuden vastainen.


Lue lisää aiheesta:

Euroopan unionin tuomioistuimen lehdistötiedote nr. 58/20

ECB decisions on the Public Sector Purchase Programme exceed EU competences (englanniksi)