COVID-19 -matkustusrajoitukset

Ulkomaalaisten maahantuloa koskevia rajoituksia tiukennettiin uudelleen 12.10.2020 alkaen. Aiemmin syyskuussa lievennetty koronailmaantuvuuden raja-arvo pysyy ennallaan, mutta tartuntojen leviämisen kiihdyttyä lievennetyt raja-arvot ylittyvät yhä useamman maan kohdalla. Sovellettava raja-arvo on 25 uutta tautitapausta 100 000:ta henkilöä kohden edellisen 14 päivän aikana.

Sisärajavalvonta (Schengen-alueelta Suomeen tulevat) palautettiin ja otettiin käyttöön 18.3.2020, minkä jälkeen sitä on tiukennettu ja löysätty tilanteen mukaan. Ulkorajavalvonta (Schengen-alueen ulkopuolelta Suomeen tulevat) on ollut voimassa aina, mutta sitä tiukennettiin 16.3.2020. Tämän jälkeen ulkorajavalvontaa on edelleen tiukennettu ja löysätty tilanteen mukaan. Tarkoitus on, että 23.11.2020 tulisi voimaan uusi testaukseen perustuva malli.

Rajoitukset eivät vaikuta perustuslain 9 §:ssä turvattuun liikkumisvapauteen. Jokaisella on oikeus lähteä maasta ja Suomen kansalainen saa sekä lähteä maasta että saapua kotimaahansa.

Rajoitus tarkoittaa Schengen-maiden ja Schengen-maihin kuulumattomien Euroopan maiden osalta käytännössä, että rajoituksen kohteena olevasta maasta ei voi tulla (muut kuin Suomen kansalaiset) Suomeen muuten kuin työmatkan ja muun välttämättömän syyn vuoksi. Mikäli Suomeen tullaan työmatkan tai muun välttämättömän syyn vuoksi, voimassa on 10 päivän karanteenisuositus, jota voi halutessaan lyhentää kahdella vapaaehtoisella koronatestillä.

Vaikka varsinaiset rajoitukset eivät koske Suomen kansalaisia, karanteenisuositus kuitenkin koskee myös heitä. Karanteenisuositus ei koske alle 72 tunnin maassa oleskelua. Myös Ruotsista ja Virosta voi käydä Suomessa töissä ilman karanteenisuositusta, vaikka nämä maat ovatkin rajoitusten kohteena.  

Euroopan ulkopuolisten maiden osalta rajoitus tarkoittaa, että rajoituksen kohteena olevasta maasta ei voi tulla Suomeen edes työmatkan tai muun välttämättömän syyn vuoksi.

Kun rajoitus ei ole voimassa, kyseisestä maasta voi tulla Suomeen kaikille matkoille, eikä pelkästään työmatkalle tai muun välttämättömän syyn vuoksi. 

Rajoitukset koskevat seuraavia maita:
  • Sisärajavalvonnassa Suomeen tuloa rajoitetaan Islannista, Norjasta, Puolasta, Ruotsista, Liechtensteinista, Saksasta,Virosta, Liettuasta, Latviasta, Slovakiasta, Alankomaista, Belgiasta, Espanjasta, Italiasta, Itävallasta, Kreikasta, Luxemburgista, Maltasta, Portugalista, Ranskasta, Sloveniasta, Sveitsistä, Tanskasta, Tšekistä ja Unkarista.
  • Ulkorajavalvonnassa Suomeen tuloa rajoitetaan Schengen-alueeseen kuulumattomien Euroopan maiden osalta Andorrasta, Bulgariasta, Irlannista, Kroatiasta, Kyprokselta, Monacosta, Romaniasta, San Marinosta ja Iso-Britanniasta.
  • Ulkorajavalvonnassa Suomeen tuloa rajoitetaan kaikista Euroopan ulkopuolisista maista paitsi Australiasta, Japanista, Ruandasta, Etelä-Koreasta, Thaimaasta, Uudesta-Seelannista ja Uruguaysta kyseisten maiden asukkaiden osalta. Normaali ulkorajavalvonta on luonnollisesti voimassa näidenkin maiden osalta.