Hallitus päivitti matkustukseen liittyviä rajoituksia, uudet rajoitukset voimaan 19.9.2020

Hallitus päätti istunnossaan 11.9.2020 ulkomaalaisten Suomeen tuloa koskevien rajoitusten jatkamisesta ja lieventämisestä rajaliikenteessä. Uudistetut rajoitukset tulevat voimaan lauantaina 19.9.2020 ja niiden voimassaolon edellytykset tarkistetaan noin kahden viikon välein.

Rajoituksissa on kysymys ulkorajavalvonnasta ja ns. sisärajavalvonnasta (Schengen-alue). Molemmat kohdistuvat rajaliikenteeseen siten, että ulkomaalaisten Suomeen tuloa rajoitetaan. Ulkorajavalvontaa tiukennettiin 16.3.2020. Sisärajavalvonta palautettiin ja otettiin käyttöön 18.3.2020. Sisärajavalvontaa on tarkoitus jatkaa 22.11.2020 asti, eli kunnes 23.11.2020 voimaan tulee uusi, testaukseen perustuva malli.

Rajoitukset eivät vaikuta perustuslain 9 §:ssä turvattuun liikkumisvapauteen. Jokaisella on oikeus lähteä maasta ja Suomen kansalainen saa sekä lähteä maasta että saapua kotimaahansa.

Rajoitus tarkoittaa sitä, että rajoituksen kohteena olevasta maasta ei voi tulla (muut kuin Suomen kansalaiset) vapaa-ajan matkalle Suomeen. Muu kuin vapaa-ajan matka, kuten työmatka, on sallittu. Tällöin kuitenkin on voimassa kahden viikon karanteenisuositus.

Kun rajoitus ei ole voimassa, kyseisestä maasta voi tulla myös lomamatkalle Suomeen eli kaikki matkat ovat sallittuja.

19.9.2020 lähtien rajoitukset ovat seuraavat:

  • Maahantuloa ei enää rajoiteta Islannista, Norjasta, Puolasta, Ruotsista, Liechtensteinista ja Saksasta Suomeen.
  • Maahantuloa ei myöskään rajoiteta Suomen ja Viron, Liettuan, Latvian ja Slovakian välillä.
  • Maahantulon rajoitukset otetaan uudestaan käyttöön Suomen ja Italian ja Unkarin välille.
  • Ulkorajaliikenteessä maahantulon rajoitukset poistuvat Kyprokselta Suomeen saapuvassa liikenteessä sekä Australian, Kanadan ja Japanin asukkailta, jotka matkustavat kotimaastaan Suomeen.

Rajoitusten lieventäminen perustuu periaatteeseen, jonka mukaan maahantulon rajoituksista voidaan luopua Suomen ja sellaisten EU- ja Schengen-maiden välisessä liikenteessä, joissa uusien tapausten ilmaantuvuus on enintään 25 uutta tautitapausta 100 000:ta henkilöä kohden edellisen 14 päivän aikana. Tähän saakka raja-arvona on käytetty lukua 8-10. Uusi raja-arvo koskee myös Iso-Britanniaa.

On varsin ilmeistä, että kyseinen periaate ja päätöksen peruste eli raja-arvo on otettava huomioon valtioneuvoston päätöksen soveltamisessa. Tällöin rajoitukset saattavat palautua , jos jonkin maan raja-arvo muuttuu.

Eräiden maiden kansalaisten matkustamista Suomeen on rajoitettu

Rajavartiolaitos on lajitellut maat eri rajoitustoimien mukaisesti kahteen eri rajoitusluokkaan. Näistä rajoitusluokista ja niiden tuomista velvoitteista voi lukea rajavartiolaitoksen sivulta: rajoitusluokat I ja II

Koronan vaikutuksista rajanylitysliikenteeseen löytyy lisää tietoa mm. rajavartiolaitoksen sivulta: usein kysyttyä koronaviruksesta.

Rajoitusluokkaan 1 kuuluvat matkustajat saavat matkustaa Suomeen töiden takia – työmatka voi perustua joko työsuhteeseen tai toimeksiantoon.

Sen sijaan rajoitusluokkaan 2 kuuluvat matkustajat voivat saapua Suomeen vain välttämättömästä syystä. Tällaisia ovat mm. työntekijät jotka työskentelevät kriittisten työtehtävien parissa sekä painavat henkilökohtaiset syyt.

Työ- ja elinkeinoministeriö on listannut tässä tapauksessa tarkoitetut kriittiset työtehtävät. Listaukseen pääset tästä: TEM: Viranomaisten arvion pohjalta tehty listaus välttämättömistä huoltovarmuuden kannalta akuuteista tai toimialan toiminnan kannalta kriittisistä työtehtävistä, 17.4.2020.