Osakeyhtiön tarkoitus. Financial Times, September 18, 2019

Financial Times julkaisi 18.9.2019 vetoamuksen, joka käsitteli kapitalismin kieroon kasvamista. Julkaisussaan Financial Times lausui myös voiton tavoittelusta ja sen lieveilmiöistä. Asiaa voidaan suppeammin arvioida vallitsevien osakeyhtölakien soveltamisen ja niiden tulkinnan näkökulmasta.

Onko osakeyhtiön ainoa tarkoitus voiton tuottaminen osakkeenomistajille? Voidaanko tällaista ajatusta soveltaa siten, että yhtiön johdon on kaikessa toiminnassaan ajateltava ainoastaan osakkeenomistajien etua? Tarkoittaako  tämä myös sitä, että osakkeenomistajien etu menee yhtiön edun edelle? Onko yhtiön johdolla oikeus ajaa omaa etuaan yhtiön edun kustannuksella silloin kun johdon palkitsemisjärjestelmä on linjassa osinkojen maksimimoinnin kanssa? Onko johdolla velvollisuus toimia yhtiön edun vastaisesti silloin kun osakkeenomistajien vähemmistö vaatii osinkojen maksimointia?    

Näitä kysymyksiä on historian kuluessa pohdittu erityisesti Yhdysvalloissa.  Perinteisiä osakeyhtiölakeja koskeva tulkinta ja oikeuskäytäntö on vaihdellut, mutta äärimmäinen ajatus osinkojen ylivallasta on jäänyt sadan vuoden takaiseksi yksittäiseksi poikkeamaksi . Toisaalta kuluvan vuosikymmenen aikana Yhdysvalloissa on hyväksytty uusia lakeja, joiden mukaan osakeyhtiön tarkoitus… Lue koko artikkeli lataamalla PDF tiedosto