Brexitin vaikutus suomalaisiin UK:ssa kauppaa tekeviin yrityksiin

Brexit epävarmuus voi jatkua vielä kauan

Tällä hetkellä tilanne on se, että Brexit-paketti eli Theresa May -erosopimus on olemassa, mutta parlamentti on hylännyt sen kahteen kertaan. Tämä tarkoittaa sitä, että epävarmuus jatkuu siitä minkälainen Brexit tulee tai tuleeko sitä edes ollenkaan. Britannialla on mahdollisuus yksipuolisesti vetää pois erohakemus, mutta tähän ei näyttäisi olevan halua eikä halua myöskään uuteen kansanäänestykseen.

Sopimuksettomasta eli kovasta Brexitistä seuraamukset olisivat osittain ennalta-arvaamattomat. Sekä EU että Iso-Britannia ja niiden hallinto tekevät jatkuvasti töitä paikatakseen sopimuksettoman tilanteen aukkoja. Esimerkiksi lentoliikenteen jatkuvuus on pyritty varmistamaan.

Elämän ja varsinkin liike-elämän pitäisi kuitenkin jatkua. Olemassa olevaa liiketoimintaa tai suunnitelmia ei kuitenkaan kannata laittaa jäihin Brexit -epävarmuuden takia. Riskejä voidaan pienentää ja epäselvyyksiä voidaan pienentää käyttämällä asiantuntijoita, esimerkiksi meidän toimistollamme on asiantuntemusta liiketoiminnasta Britanniasta. Tapauskohtaisesti voidaan tehdä selvityksiä liiketoiminnan riskeistä ja potentiaalisista ongelmista.

Puolipehmeä Brexit, joka takaisi tavarakaupan siirtymäajan sujuvuuden on tällä hetkellä hylätty. Palveluiden ja ihmisten liikkuvuudenkaan osalta ei ole sovittu mitään. Tämän vuoksi Lontoon City eli finanssimarkkinat ovat suurelta osin siirtyneet EU:n alueelle esim. Frankfurtiin.

Brexitin myötä kauppa Suomen ja Iso-Britannian välillä olisi hitaampaa ja byrokraattisempaa. Tämä tarkoittaa rajaesteitä, tullimaksuja ja -ilmoituksia. Tähän mennessä Iso-Britannian kauppa EU-maiden kanssa on ollut tullitonta. Riippuen mihin Brexit-neuvotteluissa päädytään, jatkossa eri tavaroille määrätään tuonnissa omat tullinsa. Jatkossa käyttöön otetaan samanlaiset tulliselvitysmenettelyt kuin muussakin EU:n ja EU:n ulkopuolisten maiden välisessä tavarakaupassa. Tämä vaikeuttaa erityisesti pienempien yritysten vientiä, koska suurilla yrityksillä on mahdollisuus tehdä tulliselvitykset vasta kohteessa sijaitsevassa tulliterminaalissa.

Iso-Britannia on Suomelle seitsemänneksi tärkein kauppakumppani vuonna 2017 ja tavaroiden ja palveluiden arvo on miljardeja (lähde tilastokeskus.fi). Perinteisesti Iso-Britannia on ollut suomalaiselle yritykselle myös ensimmäisiä kohdemarkkinoita kielen ja EU:n sisämarkkinoiden vuoksi.

Brexitin kannattajat tukeutuvat WTO:hon ja siihen, että Iso-Britannia on mukana WTO:ssa. Iso-Britannia on toki mukana WTO:ssa, mutta EU:n kautta. Iso-Britannialla ei tällä hetkellä ole sopimusta WTO:n kanssa eli se ei ole WTO:n jäsen, paitsi EU:n kautta.

IP-oikeuksien osalta tilanne on myös epäselvä. Voi olla, että yhteisötavaramerkit eivät antaisi enää suojaa Iso-Britanniassa.  Sen sijaan Eurooppalaisiin patentteihin, joihin usein virheellisesti viitataan EU patentteina, ei Brexitillä ole juurikaan vaikutusta.

Kävi Brexitin kanssa miten kävi, apua löytyy aina. Meidän asiantuntijamme auttavat mielellään erilaisissa riskien kartoituksissa ja ongelmissa. Mitään yleispätevää neuvoa ei ole saatavissa, vaan kaikki kysymykset pitää selvittää tapauskohtaisesti. Aliantin asiantuntijat seuraavat tilannetta tarkasti ja auttavat yritystänne tarpeen vaatiessa.

Pekka Valo

Senior Counsel, Asianajaja (Suomi), Solicitor (England and Wales)